Vi besiktar träd i Skåne

Ett träd som är kraftigt angripet av röta kan vara stor fara i bebyggd miljö, samtidigt en värdefull resurs i naturen.

Därför är det klokt att beställa en trädbesiktning om du misstänker att ett träd kan vara drabbat av röta eller sjukdom. Vi kan hjälpa dig komma fram till ett lämpligt beslut utifrån din egen risktolerans.

Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder.

Vi har en IML- RESI PD 500 för besiktning/undersökning av träd när det finns tecken på att trädet har försvagats av röta.

Kontakta oss för en offert på trädbesiktning idag!