Att jobba på höjd i träd är farligt. Om någonting går fel kan det uppstå allvarliga skador på människor, byggnader och träd.

Vanliga frågor:

Kan man få RUT-avdrag?
Sen augusti 2016 ingår trädbeskärning, fällning, flisning och stubbfräsning i tjänster som ger dig rätt till RUT-avdrag som privatperson som köper tjänster som utförs nära deras bostad. Vi ger en offert med avdraget RUT-avdrag inräknat i priset. Skulle Skatteverket inte godkänna ansökan för skattereduktion, blir du som kund betalningsskyldig.

Vad kostar det?
Ibland vill kunder ha ett pris på en bestämd åtgärd t.ex. fällning av en björk. Vi kan då lämna ett pris utifrån hur svår trädfällningen är att utföra, hur lång tid det kommer att ta och vad som finns i närheten av trädet som måste skyddas t.ex. glashus, pool eller liknande. Våra priser är konkurrenskraftiga men aldrig på bekostnad av vår professionalism eller säkerhet.

Har du försäkring?
Ja, vi har ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring via IF företags försäkring om en olycka mot förmodan skulle uppstå.

Vilken standard jobbar du efter?
European Arboricultural Councils Guide to Safe Work Practices.

Swedish Standards Institute Sis/TK 577 Trädvård – Termer och definitioner. SS 990000:2014

 

Vilken utbildning har du?
Utbildad Arborist (Kvalificerad Yrkesutbildning)

European Tree Worker Climbing Specialist
Quanitfied Tree Risk Assessor (QTRA, UK)
International Society of Arboriculture Tree Risk Assessor Qualified. (TRAQ)
Säker Skogs Motorsågskörkort A, B, C och D.
ESA – 15 Röjning

Får man en skriven offert?
Ja, vi lämnar skriftliga offerter på plats eller via e-post. En offert från oss är inte bindande. Offerten blir bindande först när kunden har godkänt offerten.

Är du medlem i en professionell trädorganisation?
Ja, vi är medlemar i I.S.A (International Society of Arboriculture) samt Svensk Trädförening.

Kan man få kontakt med tidigare kunder?
Ja, jag har goda referenser och kan förmedla kontakter till tidigare kunder om du vill höra om deras erfarenheter av företaget.