Vid beskärning, röjning och fällningar kan flisning av grenar vara ett kostnadseffektiv sätt att hantera den mindre mängder växtmaterial som måste bearbetas istället för att forsla bort det och deponera.

Vi har en egen flismaskin som kan komma in i trånga miljöer utan att skada omgivningen. Den kan flisa grenar upp till 10 cm i diameter. Flisen bryts ner och ger näring till jorden.

Kontakta oss för en offert idag!