Alias Arborist AB erbjuder professionell och säker trädvård.

Företaget har sin bas i Lund och utför trädvård och trädfällning i södra Skåne till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltningar och kommuner.

Företagets grundare Alias Harnett, är utbildad arborist vid Hvilan Utbildning i Åkarp och medlem i Svenska trädföreningen där han tilldelades deras Stipendium 2009 för sin lämplighet och sitt intresse för arboristyrket.

År 2010 blev Alias en ETW Certifierad Tree Worker. 2016 blev han I.S.A Träd Riskbedömnings kvalificerad (TRAK) och Q.T.R.A registrerad (läs mer här om Q.T.R.A).

Han har Säker Skog Motorsågskörkort A, B, C och D.

ESA – 15 Röjning.

Företaget bildades 2008 och är F-skatt registrerat. 2018 blev Alias Arborist AB registrerat som aktiebolag.