Vid vår stubbfräsning fräses stubben ner till ca 15 cm under marken, så att resten av marken åter kan brukas till plantering, gräsmatta eller stenbeläggning. Vi mäter stubbens diameter vid marknivån.
Flisen och jorden efter fräsningen lämnas på plats eller kan forslas bort som ett tillval.

I samarbete med Stubbfräsarna Syd.

Kontakta oss för en offert på stubbfräsning idag!