aliasarborist-tradvard2020

Trädvård i Skåne med erfaren arborist

Som erfaren arborist har jag bred kunskap om träd, deras behov och hur de sköts på ett optimalt sätt samt deras sjukdomar och hur skador och stress kan försvaga dem. Vi kan hjälpa dig att så att ditt träd mår bra och lever länge.

I bebyggd miljö behöver träd ofta människans hjälp för att bli vackra, säkra och välmående. För bäst resultat är det viktigt att vara ute i god tid så att eventuella problem kan identifieras och åtgärder vidtas.

Träd kan drabbas av sjukdomar och röta, men är också fullt kapabla att anpassa sig till försvagningar och skador och stå emot påfrestningar. Vi kan hjälpa dig och ge dina träd de bästa förutsättningar att klara sig under många år. För bästa resultat är det viktig att vara ute i god tid så att eventuella problem kan identifieras och åtgärder vidtas.

För att du som kund ska känna dig trygg i din beställning av våra tjänster rekommenderar jag att du läser Svensk Trädstandards beskrivningar om vad olika typer av tjänster innebär.